Лице за заштиту података о личности је Гордана Марковић, Вука Караџића 3, Горњи Милановац, телефон 032/722-460, tehgmil@mts.rs