Упис 2021/2022

Планом уписа за наредну школску 2021/2022. годину у нашој школи предвиђен је упис пет одељења са шест различитих смерова трогодишњег и четворогодишњег образовања. Међу овим занимањима се налазе и два нова, модернизована занимања трогодишњег образовања, електричар и сервисер за термичке и расхладне уређаје. 

У плану је упис још једног одељења трећег степена – модни кројач, као и три одељења четворогодишњег образовања – техничар мехатронике,  техничар за компјутерско управљање (CNC) машина и техничар штампе.

Техничка школа је  добар избор за ђаке који желе да се баве професијама које су данас најтраженије, али и за оне који желе да стекну довољно знања и праксе за запослење одмах по завршетку средње школе.

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

 • Подручје рада: Електротехника и Машинство и обрада метала
 • Трајање образовања: четири године
 • 30 ученика

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике се оспособљава да:

 • помоћу рачунара спроводи управљање и  контролу процеса,
 • програмира микроконтролере и ПЛЦ-ове,
 • ради са роботом и познаје сензорске системе,
 • познаје електропнеуматске и електрохидрауличке системе,
 • тестира и дијагностикује мехатронске системе,
 • отклања уочене грешке и кварове на мехатронским системима.

 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

 • Подручје рада: Машинство и обрада метала
 • Трајање образовања: четири године
 • 30 ученика (20+10 ДУАЛ)

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технолигија компјутерског управљања.
Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:

 • овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама,
 • стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем,
 • оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи),
 • упознају се са технолошким могућностима компјутерских управљаних обрадних система,
 • развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима као и операторима за компјутерски управљане машине и са свим осталим значајним субјектима у пословном систему.

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

 • Подручје рада: Хемија, неметали и  графичарство
 • Трајање образовања: четири године
 • 30 ученика

У току четворогодишњег школовања техничар штампе се оспособљава да:

 • ради у графичкој индустрији,
 • припрема материјал за штампу и управља процесом штампе,
 • користи разне технике штампе (офсет – штампа, флексо – штампа, дубока штампа, дигитална штампа . . . .)

Спретних си прстију и руку, око ти је прецизно, разликујеш нијансе боја, уочаваш облике и детаље међу површинама, уредан си и вешт, а у окружењу машина уживаш – техничар штампе је занимање које тебе чека!

ЕЛЕКТРИЧАР

 • Подручје рада: Електротехника
 • Трајање образовања: три године
 • 15 ученика (9+6 ДУАЛ)

Електричари се оспособљавају за извођење електроинсталатерских радова, поправку кућних електроуређаја и одржавање, монтажу и замену индустријске електроопреме. Ученици ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених у систем као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и друго.

СЕРВИСЕР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

 • Подручје рада: Електротехника
 • Трајање образовања: три године
 • 15 ученика

У оквиру овог профила ученици се упознају са материјалима који се користе за конструкцију електротермичких уређаја, принципима рада елемената електротермичких уређаја и свих делова расхладне инсталације.

 

МОДНИ КРОЈАЧ

Школовање у профилу модни кројач одвија се по моделу дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Један део школовања будућих модних кројача одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и опсновну практичну обуку,  један дан недељно, током прве године школовања. Учење кроз рад у компанији почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

Осим знања и вештина које им повећавају шансе да се запосле одмах по завршетку школовања, без додатних обука и прилагођавања, ученици у профилу модни кројач кроз обавезан предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретање сопственог бизниса.