Директор школе

Бојан Вељовић

Професор стручних предмета

Милорад Бековић

Референт за рачуноводствено финансијске послове

Јелена Марковић

Професор историје

Биљана Малеш

Педагог

Сања Глишовић

Професор стручних предмета

Константин Нешовић

Професор стручних предмета

Душко Мијатовић

Професор хемије

Оливера Дашић

Професор информатике

Зоран Рољевић

Професор стручних предмета

Зорица Павловић

Професор стручних предмета

Михаило Милосављевић

Професор енглеског језика

Оливера Лаудановић

Професор српског језика и књижевности

Душица Ђурић Глишић

Професор стручних предмета

Братислав Игрутиновић

Професор стручних предмета

Снежана Глишић

Професор стручних предмета

Слободан Раковић

Професор физичког васпитања

Данијела Јовановић

Професор физичког васпитања

Драган Чаворовић

Професор стручних предмета

Љубинка Мићовић

Професор стручних предмета

Жељко Петровић

Професор српског језика и књижевности

Ана Баралић

Професор математике

Милан Павловић

Професор филозофије

Јелена Швабић

Вероучитељ

Миладин Милуновић

Професор стручних предмета

Сања Стефановић

Професор биологије

Петар Радојичић

Професор стручних предмета

Маријана Брковић

Професор хемије

Сузана Новаковић

Професор стручних предмета

Константин Нешовић

Професор енглеског језика

Весна Вучићевић

Професор географије

Радмило Ракетић

Професор српског језика и књижевности

Слађана Трнавац

Професор стручних предмета

Јелена Пејовић Ивановић

Професор стручних предмета

Марко Радојевић

Професор математике

Даница Арсић

Професор стручних предмета

Жарко Савковић

Професор стручних предмета

Нена Воштић

Професор стручних предмета

Лидија Пантовић