Директор школе

Бојан Вељовић

Професор стручних предмета

Милан Сретеновић

Референт за рачуноводствено финансијске послове

Јелена Марковић

Професор математике

Сенка Гавриловић

Педагог

Сања Глишовић

Професор стручних предмета

Душко Мијатовић

Психолог

Сања Ранковић Илић

Професор хемије

Оливера Дашић

Професор информатике

Зоран Рољевић

Професор стручних предмета

Зорица Павловић

Професор социологије

Зоран Милић

Професор енглеског језика

Оливера Лаудановић

Професор стручних предмета

Биљана Стеванић

Професор стручних предмета

Душко Миленковић

Професор историје

Биљана Малеш

Професор стручних предмета

Михаило Милосављевић

Професор српског језика и књижевности

Душица Ђурић Глишић

Професор стручних предмета

Братислав Игрутиновић

Професор стручних предмета

Снежана Глишић

Професор стручних предмета

Слободан Раковић

Професор физичког васпитања

Данијела Јовановић

Професор физичког васпитања

Драган Чаворовић

Професор стручних предмета

Љубинка Мићовић

Професор стручних предмета

Жељко Петровић

Професор српског језика и књижевности

Ана Баралић

Професор математике

Милан Павловић

Професор филозофије

Јелена Швабић

Вероучитељ

Александар Пејовић

Професор српског језика и књижевности

Марина Јовановић

Професор хемије

Сузана Новаковић

Професор физике

Јана Вујановић

Професор ликовне културе

Јована Јанковић

Професор стручних предмета

Сања Стефановић

Професор биологије

Петар Радојичић

Професор стручних предмета

Маријана Брковић

Професор стручних предмета

Милорад Бековић

Професор стручних предмета

Константин Нешовић

Професор енглеског језика

Весна Вучићевић

Професор географије

Радмило Ракетић

Професор српског језика и књижевности

Слађана Трнавац