Упис 2024/2025

Планом уписа за наредну школску 2024/2025. годину у нашој школи предвиђен је упис четири одељења са пет различитих смерова трогодишњег и четворогодишњег образовања. Међу овим занимањима се налазе  нова, модернизована занимања трогодишњег образовања, бравар – заваривач и оператер машинске обраде резањем. 

У плану је упис још  три одељења четворогодишњег образовања – техничар мехатронике,  електротехничар рачунара и техничар штампе.

Техничка школа је  добар избор за ђаке који желе да се баве професијама које су данас најтраженије, али и за оне који желе да стекну довољно знања и праксе за запослење одмах по завршетку средње школе.

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

 • Подручје рада: Електротехника и Машинство и обрада метала
 • Трајање образовања: четири године
 • 28 ученика (24+4 по дуалном моделу)

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике се оспособљава да:

 • помоћу рачунара спроводи управљање и  контролу процеса,
 • програмира микроконтролере и ПЛЦ-ове,
 • ради са роботом и познаје сензорске системе,
 • познаје електропнеуматске и електрохидрауличке системе,
 • тестира и дијагностикује мехатронске системе,
 • отклања уочене грешке и кварове на мехатронским системима.

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

 • Подручје рада: Електротехника
 • Трајање образовања: четири године
 • 28 ученика 

На овом смеру ученици у потпуности стичу основна знања о одржавању и сервисирању рачунара, опреме и рачунарских система.
Oвај образовни профил омогућава ученицима следеће компетенције:

 • способност утврђивања кварова и провера исправности рачунарских компонената
 • замена рачунарских компонената
 • рад са програмским језицима
 • рад са базама података
 • инсталација и одржавање оперативних система
 • зподешавање различитих програма
 • повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

 • Подручје рада: Хемија, неметали и  графичарство
 • Трајање образовања: четири године
 • 28 ученика (24+4 по дуалном моделу)

У току четворогодишњег школовања техничар штампе се оспособљава да:

 • ради у графичкој индустрији,
 • припрема материјал за штампу и управља процесом штампе,
 • користи разне технике штампе (офсет – штампа, флексо – штампа, дубока штампа, дигитална штампа . . . .)

Спретних си прстију и руку, око ти је прецизно, разликујеш нијансе боја, уочаваш облике и детаље међу површинама, уредан си и вешт, а у окружењу машина уживаш – техничар штампе је занимање које тебе чека!

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

 • Подручје рада: Машинство и обрада метала
 • Трајање образовања: три године
 • 14 ученика

По завршетку школовања Бравар – заваривач ће бити обучен да:

 • Израду делова металних конструкција
 • Спајање делова металних конструкција заваривањем и лемљењем
 • контролу квалитета браварских радова према прописима и нормативима
 • Поред свих наведених компетенција ученици ће имати прилике да науче да тумаче техничку документацију и техничке цртеже.

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ

 • Подручје рада: Машинство и обрада метала
 • Трајање образовања: три године
 • 14 ученика

У оквиру овогпрофила ученици стичу знања и вештине израде машински делова на конвенционалним машинама (струг, глодалица, брусилица, бушилица), као и на CNC машинама.

Шта после:

 • посао у великим и малим предузећима,
 • оснивање сопствене радионице,
 • наставак школовања на високим школама.