Упис 2023/2024

Планом уписа за наредну школску 2023/2024. годину у нашој школи предвиђен је упис четири одељења са пет различитих смерова трогодишњег и четворогодишњег образовања. Међу овим занимањима се налазе и два нова, модернизована занимања трогодишњег образовања, електричар и сервисер за термичке и расхладне уређаје. 

У плану је упис још  три одељења четворогодишњег образовања – техничар мехатронике,  техничар за компјутерско управљање (CNC) машина и техничар штампе.

Техничка школа је  добар избор за ђаке који желе да се баве професијама које су данас најтраженије, али и за оне који желе да стекну довољно знања и праксе за запослење одмах по завршетку средње школе.

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

 • Подручје рада: Електротехника и Машинство и обрада метала
 • Трајање образовања: четири године
 • 30 ученика (26+4 по дуалном моделу)

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике се оспособљава да:

 • помоћу рачунара спроводи управљање и  контролу процеса,
 • програмира микроконтролере и ПЛЦ-ове,
 • ради са роботом и познаје сензорске системе,
 • познаје електропнеуматске и електрохидрауличке системе,
 • тестира и дијагностикује мехатронске системе,
 • отклања уочене грешке и кварове на мехатронским системима.

 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

 • Подручје рада: Машинство и обрада метала
 • Трајање образовања: четири године
 • 30 ученика 

На овом смеру ученици у потпуности стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања технолошких процеса упознају се са технолошким. могућностима компјутерски.
Oвај образовни профил омогућава ученицима следеће компетенције:

 • правилну израду и коришћење техничке документације
 • за процес организације рада на CNC машинама
 • за примену алата и прибора у процесу производње
 • за примену аутоматизације у процесу производње
 • за стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система
 • за примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси
 • за активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације
 • за процес програмирања (G-кода) на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

 • Подручје рада: Хемија, неметали и  графичарство
 • Трајање образовања: четири године
 • 30 ученика (26+4 по дуалном моделу)

У току четворогодишњег школовања техничар штампе се оспособљава да:

 • ради у графичкој индустрији,
 • припрема материјал за штампу и управља процесом штампе,
 • користи разне технике штампе (офсет – штампа, флексо – штампа, дубока штампа, дигитална штампа . . . .)

Спретних си прстију и руку, око ти је прецизно, разликујеш нијансе боја, уочаваш облике и детаље међу површинама, уредан си и вешт, а у окружењу машина уживаш – техничар штампе је занимање које тебе чека!

ЕЛЕКТРИЧАР

 • Подручје рада: Електротехника
 • Трајање образовања: три године
 • 15 ученика

По завршетку школовања Електричар ће бити обучен да:

 • Изводи електроинсталатерске радове
 • Поправља кућне електро уређаје
 • Одржава индустријску електроопрему
 • Због употребе савремених технологија, физичка снага није преуслов за бављење овим занимањем, тако да га успешно могу обављати и жене.
 • Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

СЕРВИСЕР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

 • Подручје рада: Електротехника
 • Трајање образовања: три године
 • 15 ученика

По завршетку школовања, ученик би требало да уме да сервисира било који расхладни и термички уређај, што значи:

 • да зна делове и функцију елемената у расхладној инсталацији – фрижидеру, замрзивачу, клима уређају,
 • да уме на основу симптома претпоставити квар,
 • да уме отколонити квар,
 • да уме напунити расхладну инсталацију,
 • да зна принцип рада разних врста пећи
 • да уме да изврши основна мерења за утврђивање квара
 • да уме заменити било који део у расхладној или термичкој инсталацији.